Antwerpen, kyrkor och turism
Turistpastoral, stift Antwerpen (TOPA vzw)

KYRKORNAs NÄTTA

En gång om året arrangerar kyrkorna i Antwerpen
sina dörrar för en nocturne.

.