Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

20

Sint-Pauluskerk

Rondleidingen

Voor individuele bezoekers
Van 1 april tot 31 oktober is de kerk gratis open en gebeurt het onthaal door vrijwilligers.
Na 31 oktober kan enkel op zaterdag en zondag de kerk bezocht worden.

Voor groepen
Gidsbeurten : Onthaal Sint-Pauluskerk (OSP)
Een bezoek met gids kost 85 euro en kan ook buiten de normale openingsuren aangevraagd worden. Iedere gidsbeurt wordt op wens van de organisator aangepast. Het accent kan liggen op de Calvarieberg, de schatkamer, de schilderijen van Rubens, de rozenkranssuite, de crypte…..de aanvrager kan kiezen voor een gewone rondleiding of een meer gespecificeerde rondleiding .

Na de rondleiding is het mogelijk om met de orgelist-titularis Bart Rodyns een orgeldemo van op het doksaal bij te wonen. Prijs 150 euro.

De mogelijkheid bestaat ook om de gidsbeurt te koppelen aan een recital (orgel-zang) uit enerzijds bekende sacrale muziek, anderzijds uit werken die uit de archieven van de Antwerpse kerken komen. (i.s.m. het SVM, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek dat onder impuls van Jan Dewilde die deze werken heeft gearchiveerd). Het betekent het bijwonen van quasi-premières. Een recital met een duurtijd van 45 min.

Vervolgens is er mogelijkheid tot een kleine receptie in de crypte en een meet-and-greet met de solisten. Prijs op aanvraag.

Onthaal Sint-Paulus   
Walter Geluyckens +32 (0) 494 448 253 walter.geluyckens@hotmail.com