Antwerpen, kirker og turisme
Turistpastoral, bispedømmet Antwerpen (TOPA vzw)

KIRKENES NATT

En gang i året, Antwerpen kirker
åpne dørene for en natt.

.