Αμβέρσα, Εκκλησίες και Τουρισμός
Τουριστική ποιμαντική, Επισκοπή Αμβέρσας (TOPA vzw)

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Μια φορά το χρόνο, οι εκκλησίες της Αμβέρσας
ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα νυχτερινό τραγούδι.

Επισκόπηση του τι πρόκειται να ακολουθήσει… και από ό, τι έχει υπάρξει μπορεί να βρεθεί σε αυτή την αγγλική σελίδα

1