Antwerpen, Kirker og Turisme
Turisme Pastoral, Stift Antwerpen (TOPA vzw)

KIRKENS NAT

En gang om året
kirkerne i Antwerpen
åbner deres døre for en nocturne.

.