Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

BEZINNING

Middaggebed voor toeristen

een spiritueel moment voor onderweg

OLV kathedraal Antwerpen – antependium vieringaltaar

Sinds ‘Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa 1993’ wil TOPA de bezoekers in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen op het middaguur uitnodigen voor een spiritueel rustmoment op hun parcours. (met dank aan dhr. Hedwig Mels zaliger).
Misschien ter inspiratie om ze ook in uw kerk aan te wenden?

OLV-kathedraal Antwerpen – Vieringkoepel

UITNODIGING

Beste bezoekers,

Zo dadelijk houden wij hier een kort moment van bezinning en gebed.
U bent allen van harte welkom hier in het midden van de kerk.

Kort ORGELSPEL

BEZINNING

Beste bezoekers,

Op onze toeristische wandeling
willen wij ook even halt houden op de weg van het leven,
hier, in deze architectuur, die ons wil helpen om onszelf te vinden
en het mysterie van het leven, GOD, te vinden.

Onze woorden en gedachten
worden hier opgenomen in die nooit aflatende stroom van gebeden,
die in dit gedenkwaardige gebouw
al eeuwen gericht zijn
tot God, die gezegd heeft:
“Ik ben het Licht van de wereld”.

Moge dan in het bijzonder in deze gotische kerkruimte
Zijn licht van liefde en wijsheid
ons allen doorstralen

VOORBEDEN

Bidden wij dat al diegenen die wij vandaag ontmoeten,
voor ons geen vreemden blijven,
maar dat wij allen broeders en zusters worden.

Bidden wij ook voor hen die thuisblijven: familie en vrienden.

Bidden wij voor allen die onderweg zijn in het verkeer.

Bidden wij voor diegenen die verplicht worden om onderweg te zijn omwille van oorlog of rampspoed.

Bidden wij dat wij allen, die op weg zijn in het leven,
ook Jezus mogen ontmoeten,
Hij die de enige wegwijzer is naar het ware schoonmenselijke geluk.

ONZE VADER

Bidden wij allen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.

OLV-kathedraal – Bekroning hoofdaltaar

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

WENS en ZEGEN

Wij wensen u nog een mooie dag in onze gezellige stad
en een behouden thuisvaart.

Et benedicat vos omnipotens Deus:
+ Pater,
et Filius,
et Spiritus Sanctus.

AMEN.

Ga heen in Vrede

ORGELSPEL